Lid via werkgever

Sommige werkgevers betalen het lidmaatschap van V&VN collectief voor hun verpleegkundigen en verzorgenden. Hiervoor heb je een organisatiecode nodig.

Je bent nog geen lid van V&VN en je staat niet ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V.

Lid via werkgever

Je bent nog niet eerder ingeschreven via een werkgever.