V&VN Verenigingsbijeenkomst: Blijven leren en ontwikkelen in het huidige zorglandschap; Hoe verder?

12 Apr
Niet aangemeld
Aanmelding gesloten
Open aanbod
De huidige en toekomstige populatie, de organisatie van de gezondheidszorg en de zorgvraag veranderen; het zorglandschap veranderd!
Er is sprake van (dubbele) vergrijzing, het aantal ouderen neemt toe en ouderen worden steeds ouder. Er komen meer mensen met één of meerdere chronische aandoening. Mensen wonen langer thuis waardoor er steeds meer extramurale zorg geleverd moet worden. De zorgkosten stijgen en de zorgvraag veranderd door o.a. technologische ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Samen met een tekort aan arbeidskrachten in de zorg staan we voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we blijven leren en onszelf blijven ontwikkelen in dit veranderende zorglandschap?

Na een bijzonder mooie verenigingsbijeenkomst in het najaar van 2022, waarin we aan de slag gingen met het thema een leven lang ontwikkelen, ontvingen we veel enthousiaste reacties. De fysieke bijeenkomst met gevarieerde inhoudelijk verhalen droeg positief bij aan het 'echt' ontmoeten van elkaar. Er werd verkend, ontdekt, informatie en kennis gebracht en opgehaald en er werd genetwerkt. Er was een gevoel van betrokkenheid en samenhorigheid: we are in this together!
Uit de evaluatie kwam naar voor dat veel deelnemers op een volgende bijeenkomst graag meer (verdiepende) informatie willen over verschillende sessieonderwerpen.
Om hier gehoor aan te geven zal de eerste Verenigingsbijeenkomst van 2023 in het teken staan van blijven leren en ontwikkelen en hoe we dat samen kunnen doen in een sterk veranderd zorglandschap. Zowel aan de kant van de onze patiënten/cliënten als in de beroepen van het verpleegkundig domein.

Programma
13:00 - 13:15: Lobby omgeving
13:15 - 14:00: Plenaire opening: Bianca
14:00 - 14:05: Looptijd naar de subsessies
14:05 - 14:55: .. Sessies 1e ronde
14:55 - 15:10: Pauze/bezoek afdelingen en platforms
15:10 - 16:00: .. Sessies 2e ronde
16:00 - 16:30: Plenaire afsluiting

Details

Van
13:00
Tot
16:00
Aanmelding mogelijk tot
06 april
Locatie gegevens
Online via Let's get Digital
Bedrag Basislid
€ 0,00

Klik hier om in te loggen of maak hier een account aan.