Verpleegkundig Beraad

09 Dec
Niet aangemeld
Aanmelding gesloten
Open aanbod
Samen Beslissen, we hebben er allemaal mee te maken
Samen Beslissen is herkenbaar en wordt toegepast in het werk van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundigen specialisten. In gesprekken over levensverlengend handelen in het ziekenhuis; in situaties over wel of niet vrijheden beperken in het verpleeghuis; Zeker in de thuiszorg waar cliënten een grotere stem hebben in wat zij wensen en wat niet; in de zorg voor cliënten in de psychiatrie over gewenste behandelingen. Samen Beslissen met cliënten over de te verlenen zorg past in elke sector. Samen Beslissen is niet alleen de besluitvorming over medisch handelen maar ook het aanvaarden van zorg, dagindeling en wel of niet aannemen van voeding en medicatie en wel of niet opstaan.
Uit onderzoek van Kantar Public blijkt dat 46% van de zorgverleners zegt dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen, terwijl 37% van de patiënten dit ook zo ervaart.

In een eerdere fase van dit project is de competentieset bepaald die nodig is om Samen Beslissen toe te passen. De afgelopen periode hebben Regioplan en Nivel onderzoek gedaan in welke mate en op welke wijze Samen Beslissen wordt aangeboden in het huidige initieel en post-initieel onderwijsaanbod.
Met jullie als opleiders van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten gaan wij graag tijdens een verpleegkundig beraad in gesprek over de resultaten van dit onderzoek en jullie eigen ervaringen met het leeraanbod op het gebied van Samen Beslissen. In dit beraad leggen wij onderstaande vraag aan jullie voor:
Wat ontbreekt er in het huidige onderwijsaanbod om Samen Beslissen te leren en toe te passen, zowel in de schoolomgeving als in de praktijk?

Details

Van
15:30
Tot
17:30
Aanmelding mogelijk tot
08 december
Specificatie trainingsdagen
9 december 2021

Klik hier om in te loggen of maak hier een account aan.